Välkommen till det 41 nordiska juristmötet i Helsingfors 24-25.8.2017 

 

Det är en ära för den finska lokalstyrelsen att stå värd för det nordiska juristmötet
år 2017 då Finland firar sin hundraåriga självständighet och en glädje att i dessa
tecken få hälsa nordiska jurister välkomna till Helsingfors och Finlandiahuset.
Det är vår förhoppning att givande fackliga diskussioner och angenäm samvaro
ska befästa vår gemensamma nordiska juristidentitet och erbjuda möjligheter att
knyta nya kontakter. Vi är glada att våra gäster, både gamla och nya deltagare
på de nordiska juristmötena, får möjlighet att ta del av den feststämning som råder i vårt land i år.

 

 

 

Matti Pellonpää
ordförande för den finska lokalstyrelsen  
Christer Svartström
mötets generalsekreterare   
                                      

 

 

 

Tervetuloa Helsingissä 24.-25.8.2017 järjestettävään 41. pohjoismaiseen lakimieskokoukseen

 

Pohjoismaisten lakimieskokousten Suomen paikallisjohtokunnalla on kunnia järjestää
pohjoismainen lakimieskokous itsenäisyytemme juhlavuonna 2017 ja näissä merkeissä
kutsua pohjoismaiset lakimiehet Suomeen ja Finlandiataloon. Uskomme mielenkiintoisten
ammatillisten keskustelujen ja mukavan yhdessäolon tarjoavan mahdollisuuden yhteisen
pohjoismaisen lakimiesidentiteetin vahvistamiseen ja uusien kontaktien luomiseen.

 

 

 

Matti Pellonpää
Suomen paikallisjohtokunnan puheenjohtaja  
Christer Svartström
kokouksen pääsihteeri   
                                             

 

 

 

 

 

 

 

Det nordiska juristmötet 2017

Pohjoismainen lakimieskokous 2017

Det nordiske juristmøte 2017

Det nordiske juristmøde 2017

Norrænt lögfræðingaþing 2017