29.3.2017

Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena beviljar stipendier i första hand åt unga finska jurister (födda 1982 eller senare) för det 41 nordiska juristmötet. 

Endast ett begränsat antal stipendier kan beviljas. Stipendiet täcker stipendietagarens deltagaravgift för det nordiska juristmötet och enligt prövning en del av möjliga rese- och/eller övernattningskostnader. Ifall stipendietagaren önskar delta i banketten den 25 augusti 2017, står stipendietagaren själv för bankettkostnaden. 

Stipendieansökningarna skickas per e-post till mötets generalsekreterare Christer Svartström (christer.svartstrom@castren.fi) senast den 15 maj 2017. Ansökan ska innehålla sökandens namn, födelsedatum, arbetsplats och sökandens kontaktuppgifter. Ansökan ska också innehålla en fritt formulerad motivering.

Den finska lokalstyrelsen handlägger ansökningarna under maj månad 2017. Lokalstyrelsens beslut meddelas personligen till sökanden per e-post.

 

Angående stipendier för svenska, norska, danska och isländska deltagare ber vi intresserade vara i kontakt med respektive lands lokalstyrelse. Notera att den finska lokalstyrelsen inte känner till de övriga ländernas stipendiearrangemang.

 

Förfrågningar gällande stipendier skickas till:

Sverige 

Kerstin Bynander (kerstin.bynander@regeringskansliet.se

Norge

Herman Bruserud (herman.bruserud@jus.uio.no)

Danmark 

Mads Bryde Andersen (mads.bryde.andersen@jur.ku.dk)

Island

Ragnhildur Helgadottir (ragnhildurh@ru.is)