13.6.2017

Referaten för det 41 nordiska juristmötet har publicerats. Referaten kan laddas ner på referat-fliken. Länkarna till referaten finns även i det fackliga programmet på program-fliken.