13.6.2017

Referaten för det 41 nordiska juristmötet har publicerats på mötets hemsida. Gå till referat-fliken där du kan ladda ner referaten.

Referaten kommer inte att publiceras i pappersform före mötet