8.8.2017

Det 41 nordiska juristmötets tryckta programblad har publicerats på mötets hemsida under fliken "Program". Programmet innehåller sammandrag av alla diskussionsämnen. Programmet innehåller också information om det sociala programmet och ledsagarprogrammet mm. 

Du kan även ladda ner programbladet genom att klicka här.