8.8.2017

Viktig information för mötesdeltagare

 
Registrering
 
Man kan registrera sig till mötet i Finlandia huset, Mannerheimvägen 13E,
- onsdagen den 23 augusti kl. 13.00 – 17.00
- torsdagen den 24 augusti fr. o. m. kl. 9.00 och
- fredagen den 25 augusti fr. o. m. kl. 8.00
 
Registrera dig gärna i så god tid som möjligt eftersom du vid registrering får allt ditt kongressmaterial.

Mötesdeltagare och ledsagare
 
Det är viktigt att du bär ditt deltagarkort under hela mötet och under de sociala arrangemangen. Du får ditt deltagarkort i samband med registreringen. 
 
Referaten är tillgängliga endast på mötets hemsida under fliken ”Referat” där du kan ladda ner dem. Referaten publiceras inte i pappersform före eller under mötet.

Deltagare i seminariet ”Framtidens jurist” på Helsingfors universitet
 
Seminariet arrangeras onsdagen den 23 augusti kl. 16.15 – 17.45 i Helsingfors universitets solennitetssal, Unionsgatan 34. Seminariet är öppet för alla och det förutsätter inte förhandsanmälan. 
 
Mera information om seminariet hittar du under fliken ”Program”.
 
Deltagare i det sociala programmet
 
Inbjudningar till middagar och andra sociala arrangemang skickas ut i förväg eller finns i kongressmaterialet som du får i samband med registreringen. Ta med dig din inbjudan till de sociala arrangemang du deltar i.
 
Mera information om det sociala programmet hittar du under fliken ”Socialt program” och i det tryckta programmet.

Ledsagare
 
Ledsagarprogrammet hittar du under fliken ”Ledsagarprogram”. Om du inte har anmält dig till de olika programmen, kan du höra dig för vid registreringsdisken för det kan möjligen finnas lediga platser.