14.8.2017

Om du redan före mötet önskar uppmärksamma debattledaren för ett sektionsmöte på en fråga som kunde tas upp under diskussionen kan du skicka frågan till mötets generalsekreterare Christer Svartström (christer.svartstrom@castren.fi) senast 21.8.2017 för att vidarebefordras till debattledaren.