Övriga lokalstyrelser

Danmark:

Ordförande: Mads Bryde Andersen

mads.bryde.andersen@jur.ku.dk

Kassör: Tove Dahl 

td@t-dahl.dk

Sekreterare: Susanne Skotte Wied

ssw@domstol.dk  

 

Island:

Ordförande: Ragnar Tomas Arnason

ragnartomas@logos.is

Sekreterare: Ragnhildur Helgadottir

ragnhildurh@ru.is

 

Norge:

Ordförande: Inge Lorange Backer

i.l.backer@jus.uio.no

Sekreterare: Herman Bruserud 

herman.bruserud@jus.uio.no 

 

 Sverige:

Ordförande: Stefan Strömberg

stefan.stromberg@icloud.com

Sekreterare: Kerstin Bynander

kerstin.bynander@regeringskansliet.se

Arrangör

Nordiska juristmötets lokalstyrelse i Finland genom mötets generalsekreterare Christer Svartström c/o Advokatbyrå Castrén & Snellman
e-post: Christer.svartstrom@castren.fi

 

Konferensbyrån

Confedent International
Högbergsgatan 30
00100 Helsingfors, Finland

Tel. +358 50 4644757

E-post: njm2017@confedent.fi

 

Den finska lokalstyrelsens medlemmar:

Anders Bygglin

Anne Ekblom-Wörlund, viceordförande

Janina Groop-Bondestam

Mårten Janson

Pauliine Koskelo

Anne Kumpula

Pia Letto-Vanamo

Anna-Karin Mickwitz, sekreterare

Johanna Niemi

Matti Pellonpää, ordförande