Referat har nu publicerats på hemsidan. Efter mötet publiceras

referaten liksom även korreferaten och föredragen i den tryckta berättelsen.

Referaten kan laddas och skrivas ut ner genom länkarna nedan